środa, 27 grudnia 2017

"Kocurek-oczekujący-na-imię" :) 'Still-waiting-for-a-name' babycat boy :)

Wybieranie imion dla kociąt to zajęcie dające dużo radości. Czasem imię nasuwa się samo, niemalże od razu - tak było z Nevadą bialutką i puchatą jak świeży śnieg. Kiedy indziej potrzebna jest chwila by poznać charakter kociaka - tak wybraliśmy imię dla koteczki z poprzedniego miotu.

Choosing names for the kittens is quite fun. Sometimes when you see a kitten a name comes to you at once - like with fluffy and all white as snow Nevada.  Sometimes you need a while to get to know the kitten and its personality.

Tym razem natomiast od samego początku wiedzieliśmy, że jedno kocię pozostanie przez chwilę bezimienne, a możliwość nadania mu imienia przekażemy na aukcję charytatywną. Osoba, która wygra licytację będzie mogła nadać imię uroczemu brzdącowi o różnokolorowych oczach, a pieniądze zasilą konto organizacji niosącej pomoc zwierzętom. 

With this litter we knew from the beginning that one kitten will be 'nameless' for a little while. An  opoortunity to name him will be won on a charity auction and money will go to animal-aid organisation. 

W tej chwili prowadzimy rozmowy z kilkoma fundacjami zajmującymi się pomocą kotom. Gdy będą znane szczegóły aukcji na pewno od razu utworzone zostanie wydarzenie na fanpage hodowli na facebook 


We are discussing the details with some cat-aid organisations. As soon as the details are known, will make an event on cattery's fanpage on facebook


Będziemy wybierać imię dla kocurka, białego z rudym ogonem i małą rudą plamką nad lewym okiem. Kocurek będzie mieć w przyszłości różnokolorowe oczy - lewe będzie niebieskie, a prawe bursztynowe. Imię zostanie zapisane w rodowodzie malucha, będzie się również pojawiać w innych dokumentach, katalogach wystaw, na stronie internetowej itp. Musi zaczynać się ono na literę "N", nie może być dłuższe niż 14 znaków (litery, spacje, myślniki) i byłoby świetnie, gdyby nawiązywało do geografii. Tak się bowiem składa, że imiona pozostałych kociąt z miotu, zupełnym przypadkiem, wszystkie mają umocowanie w geografii, czy to faktycznej czy fikcyjnej.

The name for a baby boy will be chosen - a boy with auburn tail and a small auburn spot right abowe his left eye. The boy will be odd-eyed: left eye will be amber, left one will be blue. His name will appear in the pedigree, also in other documents, cat show catalogues, on websites.
It must begin with the 'N' letter and must not be longer than 14 letters (spaces included). It would be great if it has something to do with geography; all other names of kittens from this litter coincidentally has geography origin - either tru geography or fictional. 

Mam nadzieję, że włączycie się do naszej akcji, wybierzecie piękne imię dla naszego "Noname" a jednocześnie pomożecie zwierzakom w potrzebie.

I hope you'll join our event, choose the best name for our 'Noname' boy and help cats in need. 

Wszystkie fotografie dzięki uprzejmości  Julity Pająk
Alle pictures thank to courtesy of Julita Pajak

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza